Invatamanul Profesional si Tehnic - Prahova

icon

Învățământul profesional și tehnic în județul Prahova se desfășoară în 42 unități de învățământ, din care 11 colegii tehnice, 23 de licee tehnologice, 8 unități de învățământ particulare, două licee și 6 unități de învățământ postliceal. Rețeua unităților de învățământ este distribuită în 21 localităti, 10 în mediul rural, 11 în mediul urban.

Învăţământul profesional şi tehnic (TVET) trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi calitatea formării profesionale a absolvenţilor la realizarea unei cât mai bune inserţii a acestora pe piaţa muncii și trebuie să răspundă intereselor şi nevoilor de educaţie şi formare ale elevilor.

În anul școlar 2013-2014 formarea profesională inițială se realizează pe traseul:

Learn more