Legislație, curriculum, controlul asigurării calității, dezvoltare profesională și fomare continua